RÉSZLEGES KÓDÚ TELEFONOS AZONOSÍTÁS (RKTA)

SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA

A Részleges Kódú Telefonos Azonosítás (RKTA) az Eügyintézési tv. 35. § (1) bekezdés c) pontjában nevesített szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás. A szolgáltatás egy újfajta azonosítási mód, amelynek használatával már telefonon (1818 Országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül) is intézhetők egyes elektronikus ügyintézést biztosító szervek által biztosított ügyek. A telefonos azonosítás mellett a szolgáltatás interneten keresztüli azonosításra is lehetőséget ad, a Központi Azonosítási ügynök szolgáltatás közreműködésével vehető igénybe. Annak érdekében, hogy az ügyfél az adott szervezetnél ügyeit RKTA szolgáltatás segítségével telefonon keresztül is intézhessen a szervezet (szakrendszerének) szolgáltatáshoz történő csatlakozása szükséges.

DÍJAZÁS

A Szolgáltató a Szolgáltatást az Eügyintézési tv. 1. § 17. pont a)–i), valamint k) alpontja szerinti elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek díjmentesen biztosítja.


A kapcsolódó dokumentumok letöltéséhez bejelentkezés szükséges!