SZEMÉLYRE SZABOTT ÜGYINTÉZÉSI FELÜLET (SZÜF)

SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban E-ügyintézési tv.) 1. § 40. pontjában definiálja a személyre szabott ügyintézési felület (a továbbiakban: SZÜF) fogalmát, mely szerint a SZüF a jogszabályban kijelölt szolgáltató által nyújtott olyan, az ügyfél által személyre szabható internetes alkalmazás, amely az azonosított ügyfél számára egységesen elérhető lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézéshez szükséges nyilatkozatok, eljárási cselekmények és egyéb kötelezettségek teljesítésére, az ügyfél által igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások igénybevételére.

Az E-ügyintézési tv. 38. § (1) bekezdés k) pontja szerint a SZüF egy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás (a továbbiakban: KEÜSZ), melyet a Kormány biztosít a jogszabályban kijelölt szolgáltató útján.

Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 4. § q) pontja a SZÜF szolgáltatójaként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t jelöli ki.

DÍJAZÁS

A Szolgáltató a Szolgáltatást az Eügyintézési tv. 1. § 17. pont a)–i), valamint k) alpontja szerinti elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek díjmentesen biztosítja.


A kapcsolódó dokumentumok letöltéséhez bejelentkezés szükséges!


DOKUMENTUMOK

SZUF_iForm megállapodás.docx (371KByte) (2021.12.28 08:28:51)