ÜGYFÉLI AZONOSÍTÁSRA VISSZAVEZETETT DOKUMENTUMHITELESÍTÉS (AVDH)

SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA

Az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (a továbbiakban: AVDH) szolgáltatás keretében a Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott nyilatkozatot az elektronikusan azonosított személyhez rendeli, majd a személyhez rendelést hitelesen igazolja azzal, hogy a személy adatait a dokumentumhoz kapcsolt igazolásba foglalja.

Az ügyféli AVDH az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eüvhr.) 112. § szerinti szolgáltatás. Az ügyféli AVDH kényelmes megoldást nyújt arra, hogy a felhasználók hitelesíteni tudják az elektronikus dokumentumokat, ezzel biztonságosan tudják intézni ügyeiket. A Szolgáltatás minden olyan felhasználó részére gyors bekapcsolódási lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésbe, aki nem rendelkezik saját elektronikus aláírási tanúsítvánnyal, de az eljárás megköveteli az elektronikusan hitelesített dokumentumot. Így a csak elektronikus azonosítással rendelkező ügyfél is teljes körűen részt tud venni az elektronikus ügyintézésben az AVDH igénybevételével.

Az arra jogszabály alapján jogosult szervezetek kezdeményezhetik az ügyféli AVDH szolgáltatáshoz történő gépi interfészes csatlakozásukat a csatlakozási adatlap benyújtásával. 

Jogosultak köre

  • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1.§ 17. pontja alapján elektronikus ügyintézést biztosító – az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet erre vonatkozó nyilvántartásában szereplő – szerv, valamint
  • a szolgáltatást az E-ügyintézési tv. 42/A. § szerinti igénybe vevő, elektronikus ügyintézést nem biztosító (piaci szereplő) szervezet, vagy
  • egyéb (pl. ágazati) jogszabály alapján a Szolgáltatás igénybevételére jogosult szervezet.

A piaci szereplők – pl. e-ügyintézést biztosító szervnek nem minősülő költségvetési szervek, állami vállalatok – általi igénybevétel részletszabályait Eüvhr. 68/A.§-68/B.§-a tartalmazza. A piaci szereplők közül jelenleg csak a közfeladatot ellátó, az Eüvhr. 68/A. § (2) bekezdése szerinti szervek csatlakozása engedélyezett éles környezetben.

A csatlakozási szabályzat, interfész specifikáció a SZEÜSZREG portálra történő belépést követően érhető el.

DÍJAZÁS

A Szolgáltató a Szolgáltatást az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pont a)–i) alpontja és k) alpontja és Eüvhr. 68/A. § (2) bekezdése szerinti szerveknek díjmentesen biztosítja.

A kapcsolódó összes dokumentum letöltéséhez bejelentkezés szükséges!


DOKUMENTUMOK

AVDH szolgáltatás leíró lap v3.1 (178KByte) (2021.07.02 09:02:20)