ELEKTRONIKUS ŰRLAPKITÖLTÉS TÁMOGATÁS (EÜT)

SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA

Az elektronikus űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatás a központi azonosítási ügynök szolgáltatáson keresztül elérhető elektronikus azonosítási megoldással azonosított ügyfél számára érhető el.

A szolgáltató az elektronikus űrlapot olyan formátumban állítja elő,

  1. amelynek adattartalma ember által olvasható és értelmezhető formában a széles körben elterjedt irodai vagy böngészőprogramokkal közvetlenül megjeleníthető, és
  2. amely automatizált feldolgozásra alkalmas, strukturált módon tartalmazza az űrlap adattartalmát.

A szolgáltató biztosítja az űrlaphoz elektronikus dokumentumok, űrlapok csatolhatóságát.

A szolgáltatás része a kitöltött űrlapot és csatolmányait tartalmazó elektronikus dokumentum hivatali tárhelyre történő kézbesítésre átadása a biztonságos kézbesítési szolgáltatás részére.

A szolgáltató az azonosítás során megismert, valamint az űrlapon megadott adatok alapján - az ügyfél hozzájárulása esetén - az elektronikusan hozzáférhető nyilvántartásokból az űrlapadatokkal történő kiegészítését biztosíthatja. Az űrlap automatikus kitöltésű adatainál az űrlapot rendszeresítő, az adott űrlapra a szolgáltatás nyújtását igénylő elektronikus ügyintézést biztosító szerv az adatokra vonatkozó adatkezelési jogát az igénye bejelentésekor igazolja.

Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles biztosítani, hogy az űrlap automatikus kitöltésű rovatai csak olyan adatokat tartalmazzanak, amelyekre az adatkezelési jogosultsága fennáll.

Az elektronikus űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatást az elektronikus ügyintézést biztosító szerv mind ügyindításkor, mind az ügyintézés további lépéseiben igénybe veheti. A szolgáltató - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - külön megállapodás alapján ezt a szolgáltatást az ügyintézést biztosító szerv által alkalmazott szakrendszerhez illesztve is nyújthatja.


A kapcsolódó összes dokumentum letöltéséhez bejelentkezés szükséges!