POSTA INVERZ HIBRID KONVERZIÓ (IHSZ)

SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA

Az inverz hibrid konverzió lehetőséget biztosít arra, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szervek elektronikusan kezeljék a papír alapon beérkező irataikat is, azon szervek tekintetében, amelyek nem tartoznak a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszerébe bevont szervek közé.

A szolgáltatás során papír alapú dokumentumról hiteles elektronikus másolat készül, amely ezután a Szolgáltató Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatásán keresztül az Igénybevevő részére továbbításra kerül. Amennyiben postai küldemények inverz hibrid konverziójára van szükség, a szolgáltatás a postai szolgáltatási szerződés teljesítését (vagyis a kézbesítést) követően indul. A szolgáltatás kivételek kezelését is tartalmazza (pl. nem digitalizálható tartalmak esetén).

Az inverz hibrid konverzió lehetővé teszi papír alapú tértivevények hiteles konverzióját is, kézbesítési információk metaadatként való továbbításával.

A szolgáltatáshoz gépi interfész kapcsolaton keresztül lehet csatlakozni.

A szolgáltatás főbb lépései:

  1. átvétel, érkeztetés
  2. Egyedi küldemény azonosítás
  3. Előkészítés digitalizálásra (bontás, kapcsok eltávolítása stb.)
  4. Digitalizálás
  5. Validáció, minőség ellenőrzés
  6. Végellenőrzés, teljesség ellenőrzés
  7. Hitelesítés
  8. Elektronikus dokumentum továbbítása BKSZ-en keresztül
  9. Fizikai küldemények irattári dobozba rendezése, továbbításhoz átvételi dokumentáció

DÍJAZÁS

A Szolgáltató a Szolgáltatást az Eügyintézési tv. 1. § 17. pont a)–i) alpontja szerinti elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek díjmentesen biztosítja. A díjmentes igénybevétel a Szolgáltatás katalógus alapján a Felhasználói igénybejelentő dokumentum kitöltésével kezdeményezhető.

A kapcsolódó dokumentumok letöltéséhez bejelentkezés szükséges!