KORMÁNYZATI ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS, ELEKTRONIKUS BÉLYEGZÉS ÉS ALÁÍRÁS-ELLENŐRZÉSI SZOLGÁLTATÁS (KEASZ-KEAESZ)

SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA

KEAESZ:

A kormányzati elektronikus aláírás-ellenőrzési szolgáltatás (a továbbiakban: KEAESZ) a polgárok, vállalkozások és az elektronikus ügyintézést biztosító szervek számára nyújt kényelmes megoldást az elektronikus aláírással ellátott, illetve elektronikus bélyegzővel ellátott elektronikus dokumentumok feldolgozására. A Szolgáltató a KEAESZ keretében ellenőrzi az elektronikus dokumentumhoz kapcsolt elektronikus aláírás, elektronikus bélyegző érvényességét, az időbélyegző meglétét, a dokumentum ellenőrizhetősége esetén a dokumentum sértetlenségét. Az ellenőrzés eredményéről a Szolgáltató hiteles igazolást állít ki.

Minden olyan esetben felhasználható a szolgáltatás, ahol olyan elektronikus dokumentumok kezelése történik, amelyek elektronikus aláírással, bélyegzővel vannak ellátva.

A Szolgáltatás igénybe vehető bárki számára, publikusan a https://keaesz.gov.hu honlapon.

KEASZ-KEAESZ WS:

A Kormányzati elektronikus aláírás, elektronikus bélyegzés és aláírás-ellenőrzési szolgáltatás csatlakozott szakrendszerek számára gépi interfészes módon vehető igénybe. Ehhez az igénybe vevő szervnek az alábbi KEASZ-KEAESZ WS online csatlakozási kérelmet kell benyújtania a Szolgáltató felé ("Új csatlakozás indítása"). Ehhez a csatlakozó szervezetnek és adminisztrátorának előzetesen a "REGISZTRÁCIÓ" menüpontban szükséges regisztrálnia. A KEASZ-KEAESZ WS keretében igénybe vehető a NISZ tárolt kulcsos szolgáltatása is (NISZ-TKASZ).

A csatlakozási szabályzat, interfész specifikáció a SZEÜSZREG portálra történő belépést követően érhető el.

DÍJAZÁS

A Szolgáltató a KEAESZ böngészős elérését bárki számára díjmentesen biztosítja a https://keaesz.gov.hu felületen.

A Szolgáltató a Szolgáltatás gépi interfészes igénybevételét az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pont a)–i) alpontja és k) alpontja szerinti elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek, valamint az Eüvhr. 68/A. § (2) bekezdése szerinti közfeladatot ellátó szervezeteknek díjmentesen biztosítja.

Az összes kapcsolódó dokumentum letöltéséhez bejelentkezés szükséges!


DOKUMENTUMOK

KEAESZ Szolgáltatás leíró lap v4 (306KByte) (2021.07.14 14:10:16)
KEAESZ Adatvédelmi tájékoztató (187KByte) (2021.05.21 14:59:50)