ÖSSZERENDELÉSI NYILVÁNTARTÁS (ÖNY)

SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA

Az összerendelési nyilvántartás SZEÜSZ szolgáltatója összerendelési nyilvántartást vezet a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, a központi idegenrendészeti nyilvántartásban, valamint az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartásában szereplő természetes személyre vonatkozóan. Az összerendelési Nyilvántartás (ÖNY) olyan szolgáltatás, amely az ÖNY-hez csatlakozott nyilvántartások esetében azonosítók cseréjét valósítja meg, titkosított kapcsolati kódok alapján.

A kapcsolódó dokumentumok letöltéséhez bejelentkezés szükséges!