IRATÉRVÉNYESSÉGI NYILVÁNTARTÁS (IÉNY)

SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA

Az Iratérvényességi Nyilvántartás szolgáltatás (a továbbiakban: IÉNY) az elektronikus ügyintézést biztosító szervek által kibocsátott elektronikus okiratok, valamint az azokból készített papír alapú hiteles másolatok készítésének tényét rögzítő és ennek ellenőrzését biztosító közhiteles nyilvántartás.

Az IÉNY KEÜSZ – funkcióját tekintve – abban az esetben lehet releváns a csatlakozó szervek részéről, amennyiben eljárásaikban elektronikus okiratot bocsátanak ki és azok papír alapú hiteles másolatát kézbesítik az eljárásban érintettek (ügyfél) részére. A papír alapú hiteles másolat jogszabály szerinti elkészítéséről – a csatlakozó szerv választásától függően - vagy maga az eljáró szerv gondoskodik, vagy igénybe veszi a Magyar Posta Zrt. (a továbbiakban: Posta), mint a jogszabály által kijelölt szerv által biztosított elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása KEÜSZ-t (Posta Hibrid). (Ez utóbbi esetben az IÉNY-csatlakozást is a Postánál kell kezdeményezni.)

Az IÉNY, mint szolgáltatás legfontosabb célja, hogy egy harmadik, független szereplő által biztosított adatbázis által kétségbevonhatatlan módon tegyen a hitelességről tanúbizonyságot az elektronikus dokumentum, valamint az abból képzett papír alapú irat között. A nyilvántartás így a benne foglalt adatok egyezőségét a jogszabály által jegyzett feltételek, garanciák által biztosítja. Az ügyfél az általa birtokolt irat IÉNY-ben történő elhelyezésére vonatkozó információt a szolgáltatás elérési felületén a megfelelő azonosító (GUID) birtokában tudja ellenőrizni. Az azonosító megadásával a háttérfolyamat segítségével megvizsgálásra kerül az adott iratra vonatkozó bejegyzés állapota.


DÍJAZÁS

A Szolgáltató a Szolgáltatást az Eügyintézési tv. 1. § 17. pont a)–i), valamint k) alpontja szerinti elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek díjmentesen biztosítja.


A kapcsolódó dokumentumok letöltéséhez bejelentkezés szükséges!