ELEKTRONIKUS FIZETÉSI ÉS ELSZÁMOLÁSI RENDSZER (EFER)

SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA

A NISZ Zrt. – mint az Elektronikus Fizetési és Elszámolás Rendszer (EFER) szolgáltatója – biztosítja az elektronikus fizetési szolgáltatást mind az elektronikus, mind a hagyományos, papír alapú ügyintézésben. Az EFER lehetővé teszi, hogy egyetlen tranzakcióval fizessük ki az egy adott ügyhöz tartozó, de eltérő jogcímen befizetendő díjakat, emellett elvégzi a díj elszámolását is a célszámlák felé. Az EFER olyan központi elektronikus fizetési szolgáltatás a hozzá kapcsolódó elszámolási rendszerrel, mely segítségével az ügyfelek elektronikus ügyintézés során a közigazgatással szemben fennálló fizetési kötelezettségeiket - az eddigi lehetőségek megtartása mellett, akár otthonról – bankkártya, illetve internetbank valamint, a személyes megjelenéssel járó ügyintézés során pedig bankkártya használatával is teljesíthetik. Az állampolgárok és a gazdálkodók így, az általuk napi gyakorlatban alkalmazott elektronikus fizetési lehetőségeket használhatják az állammal szemben fennálló fizetési kötelezettségeik teljesítésére is, tehát azonnal (regisztrációs teher, betanulás nélkül) teljesíthetik a befizetést. Az ügyfelek csak azon esetben vehetik igénybe közvetett módon a háttérben futó szolgáltatást, amennyiben az adott pénzügyi szolgáltató csatlakozott az EFER-hez.

DÍJAZÁS

A Szolgáltató az EFER-t az Eügyintézési tv. 1. § 17. pont a)–i) alpontja szerinti jogalanyoknak ingyenesen biztosítja. Pénzügyi kötelezettsége a Igénybe vevőnek csak a POS vagy VPOS fizetési módok esetén felszámított tranzakciós díj esetén keletkezik, mely a fizetett összeg 0,8%-át jelenti.

A kapcsolódó dokumentumok letöltéséhez bejelentkezés szükséges!