POSTA HIBRID KONVERZIÓ (HSZ)

SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA

A hiteles hibrid konverzió lehetőséget biztosít arra, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által elektronikusan létrehozott és kezelt okiratról papíralapú dokumentum kerüljön előállításra és az ügyfelek vagy másik hatóság részére kézbesítésre. A papíralapú dokumentum az eredeti elektronikus dokumentummal azonos joghatást vált ki. Amennyiben az ügyfél a papír alapú másolat postai feladását igényli, a Szolgáltató vállalja a másolat készítését követően postai küldemény-előállítást, majd a küldemény postai feladását.

Az igénybevétel a Magyar Posta Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatásán (BKSZ) keresztül történik.

A szolgáltatáshoz gépi interfész kapcsolaton keresztül lehet csatlakozni.

A szolgáltatás főbb lépései:

  1. Az elektronikus dokumentum (vagy dokumentumok) fogadása a küldemény előállítás paramétereivel együtt
  2. Hitelesség ellenőrzése
  3. Befogadási igazolás kiadása feladónak (teljes bizonyító erejű igazolás)
  4. Igény feldolgozása, küldemény előállítás
  5. Hitelesítés
  6. Előállítás visszaigazolása feladónak
  7. Küldemény postai feladása

DÍJAZÁS

A Szolgáltató a Szolgáltatást az Eügyintézési tv. 1. § 17. pont a)–i) alpontja szerinti elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek díjmentesen biztosítja. A díjmentes igénybevétel a Szolgáltatás katalógus alapján a Felhasználói igénybejelentő dokumentum kitöltésével kezdeményezhető.

A kapcsolódó dokumentumok letöltéséhez bejelentkezés szükséges!