RENDELKEZÉSI NYILVÁNTARTÁS (RNY)

SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA

Rendelkezési Nyilvántartás (RNY) egy olyan rendszer, amely a természetes személyek elektronikus ügyintézésére vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván, és az arra jogosultak részére lekérdezhetővé teszi. Lehetőséget biztosít az ügyfelek részére ügyintézési rendelkezéseik megtételére, az RNY-hez csatlakozott szervezetek számára pedig a rendelkezések megismerésére. A hatályos jogszabályok alapján a szervezet az ügyféllel való kapcsolattartás során az ügyfél ügyintézési rendelkezéseit köteles figyelembe venni, elektronikus vagy nem elektronikus kapcsolattartás esetén is. Az RNY tehát lehetőséget biztosít az ügyfelek részére – regisztrációt követően – ügyintézési rendelkezéseik megtételére, a csatlakozott szervezetek számára pedig a rendelkezések megismerésére. Az ügyfél által tett rendelkezést az adott szervezetnek a szolgáltatáshoz történő csatlakozását követően van lehetősége lekérdezni és megismerni. Az ügyfél meghatalmazás típusú rendelkezést pedig csak azon szervezet ügytípusára vonatkozóan tehet, amely a szolgáltatáshoz csatlakozott.

DÍJAZÁS

A Szolgáltató a Szolgáltatást az Eügyintézési tv. 1. § 17. pont a)–i), valamint k) alpontja szerinti elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek díjmentesen biztosítja.


A kapcsolódó dokumentumok letöltéséhez bejelentkezés szükséges!


DOKUMENTUMOK

Értéklista minta csv táblázat (283Byte) (2021.12.14 17:55:43)