TANÚSÍTOTT IRATKEZELÉS (TI)

SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA

2018. március 1-től a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló 27/2014. (IV.18.) KIM rendelet helyébe lépett az azonos című 3/2018. (II. 21.) BM rendelet. Az új BM rendeletre az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény előírásainak való megfelelés és összhang miatt volt szükség. Az iratkezelés az ügyintézés legfontosabb eleme, ezért több szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás (SZEÜSZ) és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás (KEÜSZ) iratkezelő rendszerrel történő gépi interfész kapcsolatát írja elő az új szabályozás. Az itt található dokumentumok a BM rendelet által előírt gépi kapcsolatok kialakításához nyújtanak segítséget.

A kapcsolódó dokumentumok letöltéséhez bejelentkezés szükséges!