KÖZPONTI AZONOSÍTÁSI ÜGYNÖK (KAÜ)

SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA

A központi azonosítási ügynök (továbbiakban KAÜ) jogszabályban meghatározott, Kormány által kötelezően nyújtott azonosság ellenőrző ügynöki szolgáltatás. A Szolgáltatás biztosítja a különböző szakrendszerek felé a felhasználók - természetes személy ügyfél, valamint a közfeladatot ellátó szervezetek természetes személy alkalmazottja – azonosítását, és (emelt szintű szolgáltatás esetében) a jogszabályi feltételek fennállása esetén a kért azonosító visszaadását az azonosítást kérő szakrendszer számára. A Szolgáltató megszervezi és közös szolgáltatási felületen nyújtja a jogi szabályozás által megengedett azon azonosítási szolgáltatásokat, amelyeket egységes, szabványos keretek között, a szolgáltatásokat igénybevevők elérhetnek. A KAÜ alapszolgáltatása abban áll, hogy egy, arra feljogosított szakrendszer kérheti egy természetes személy azonosítását, és annak eredményeképpen előálló (kötelező és opcionális) azonosító adatokat. A KAÜ emeltszintű szolgáltatásában (KAÜ+) egy, arra feljogosított szakrendszer kérheti egy természetes személy azonosítását, és ennek a természetes személynek egyéb adatait, attribútumait, képviseleti jogosultságára vonatkozó információkat.

EIDAS rendelettel összefüggő tájékoztatás, és kötelezettségek

  • általános tájékoztatás
  • Jogszabályi kötelezettségek
  • Informatikai feladatok, interfészleírások
  • Egyéb tájékoztatók, Európai Bizottság által megküldött dokumentumok, ágazati tapasztalatok és kapcsolódó projektek

DÍJAZÁS

A Szolgáltató a Szolgáltatást díjmentesen biztosítja

  • az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pont a)–k) alpontja szerinti elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek,
  • az E-ügyintézési tv. 42/B. § (1) bekezdése szerint igénybe vevő, Pmt. 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti szolgáltatóknak,
  • az Eüvhr. 68/A. § (1) bekezdése szerinti szervezeteknek, valamint
  • az Eüvhr. 68/B. § (4) bekezdésében meghatározott feltételek alapján díjmentes igénybevételre jogosult szervezeteknek.


A kapcsolódó összes dokumentum letöltéséhez bejelentkezés szükséges!


DOKUMENTUMOK

KAÜ Szolgáltatás leíró lap (222KByte) (2021.07.09 11:07:32)
KAÜ ÁSZF (301KByte) (2021.07.02 08:59:22)