POSTAI BIZTONSÁGOS KÉZBESÍTÉSI SZOLGÁLTATÁS (POSTA BKSZ)

SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA

A biztonságos kézbesítési szolgáltatás keretében a Szolgáltató biztosítja a papíralapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá, valamint az elektronikus irat hiteles papíralapú irattá alakítása szolgáltatáshoz kapcsolódóan az Igénybe vevő által küldött elektronikus üzenet hiteles és igazolt feladását, kézbesítését, valamint a kézbesítési események megtörténtének igazolását.

A biztonságos kézbesítési szolgáltatás lehetőséget biztosít arra, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szervek elektronikusan kommunikáljanak ügyfeleikkel és egymással úgy, hogy a kézbesítés körülményei bizonyíthatóak és a kézbesítési vélelem a jogszabályokban meghatározott esetekben beáll.

A szolgáltatás elérhető gépi interface-en keresztül.

 A biztonságos kézbesítés jellemzői:

  • A feladó és címzett azonosítása (hitelesség)
  • A küldemény tartalmát kizárólag s feladó és címzett ismerheti (titkosság)
  • A küldemény tartalma észrevétlenül nem változtatható meg (sértetlenség)
  • A szolgáltatás harmadik fél számára teljes bizonyító erejű igazolásokat állít ki
  • A küldemény átadása címzett számára az átvételt igazoló aláírás ellenében történik

A szolgáltatás főbb lépései

  1. Az igénybevevő küldeményt állít össze címzett(ek) és csatolmány(ok) megadásával, és a Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatáson keresztül indítja
  2. A Szolgáltató Befogadási igazolást (Feladóvevény) állít ki és továbbít a feladónak (érvénytelen cím esetén visszautasítást ad)
  3. A Szolgáltató értesíti a címzettet, hogy küldeménye érkezett, amely átvételre vár
  4. Címzett az átvételi igazolás digitális aláírásával nyugtázza a küldemény átvételét
  5. Szolgáltató a küldeményt címzett számára elérhetővé teszi, egyidejűleg az aláírt átvételi elismervénynek a feladó számára történő rendelkezésére bocsátásával

A szolgáltatás során lehetőség van a küldemény átvételének megtagadására is. Ez azonnal a megtagadási igazolás kibocsátásával történik – ilyenkor nincs szükség a kétszer 5 munkanap lejárat kivárására.

Kézbesítési Szolgáltatás

A BKSZ magába foglalja a Kézbesítési szolgáltatást is, amely során a küldemény közvetlenül a címzett postafiókjába kerül elhelyezésre (átvételi lépés nélkül), egyidejűleg a feladó számára annak igazolása történik, hogy a küldeményt a szolgáltató a címzett számára annak postafiókjában elérhetővé tette.

A kapcsolódó dokumentumok letöltéséhez bejelentkezés szükséges!