BIZTONSÁGOS KÉZBESÍTÉSI SZOLGÁLTATÁS (BKSZ)

SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA

A NISZ biztonságos kézbesítési szolgáltatása (a továbbiakban: NISZ-BKSZ) a meghatározott technikai előírásoknak megfelelő elektronikus üzenetek kézbesítését biztosító szolgáltatás. A Szolgáltatás része a Kormány rendeletében meghatározott biztonságos kézbesítési szolgáltatás (BKSZ), és ahhoz kapcsolódó tárhely szolgáltatások:

  1. az ügyfelek számára nyújtott, a KÜNY-regisztrációhoz kapcsolódó hivatalos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhely, biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím (a továbbiakban: KÜNY-tárhely),
  2. az elektronikus ügyintézést biztosító szervek, valamint a Kormány által kijelölt, közfeladatot ellátó szervek (a továbbiakban együtt: együttműködő szervek) számára nyújtott hivatalos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhely, biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím (a továbbiakban: hivatali tárhely, vagy HKP),
  3. a gazdálkodó szervezetek számára biztosított hivatalos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhely, biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím (a továbbiakban: cégkapu).

A biztonságos kézbesítési szolgáltatás és kapcsolódó hivatali tárhely szolgáltatás igénybevételéhez online csatlakozási kérdőívet kell kitölteni, és megküldeni a szolgáltatónak.  Az online csatlakozási folyamat indításához regisztráció szükséges. A regisztrációt támogató Felhasználói segédlet a nyitó oldalról érhető el.

Hivatali csatlakozás esetén a csatlakozási kérdőíven többek között meg kell adni a szervezet rövid nevét, amely a csatlakozó egyedi azonosítója lesz a rendszerben. A tervezett rövid név egyediségét és szabályoknak való megfelelését ajánlott a http://rovidnevellenorzes.gov.hu címen elérhető szolgáltatással leellenőrizni. Fontos! A rövid nevet a rendszer működési logikájából adódóan a későbbiek során nem lehet megváltoztatni.


DÍJAZÁS

A Szolgáltató a KÜNY-tárhely szolgáltatást az elektronikus azonosítási szolgáltatást igénybevevő ügyfelek számára díjmentesen biztosítja.

A Szolgáltató a hivatali tárhely szolgáltatást az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pont a)–i), valamint k) alpontja szerinti elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek, továbbá az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 45/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 68/A. § (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti szervezeteknek díjmentesen biztosítja.

A Szolgáltató a cégkapu szolgáltatást a gazdálkodó szervezetek számára díjmentesen biztosítja.

A kapcsolódó dokumentumok letöltéséhez bejelentkezés szükséges!