KÖZPONTI KÉZBESÍTÉSI ÜGYNÖK (KKÜ)

SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA

A Központi Kézbesítési ügynök (a továbbiakban: KKÜ) olyan szolgáltatás, mely a közfeladatot ellátó szervnek minősülő elektronikus ügyintézést biztosító szerv javára ellátja a közfeladatot ellátó szerv által kiküldendő elektronikus iratok kézbesítésének előkészítése, adathordozójának, fajtájának meghatározása, továbbá a kézbesítés módja tekintetében a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat. A KKÜ az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által részlegesen is igénybe vehető alábbi részszolgáltatásokat foglalja magában: a küldeménynek az elektronikus ügyintézést biztosító szervtől történő átvételét, a küldemény elküldését, valamint kézhezvételét igazoló visszaigazolás átvételét és az elektronikus ügyintézést biztosító szerv felé történő átadását, amennyiben a kézbesítési szolgáltatás részeként ilyen kiállításra kerül, valamint a kézbesítés iránt történő intézkedés időpontjának és módjának az elektronikus ügyintézést biztosító szervvel való haladéktalan közlését. A szolgáltatást kizárólag a csatlakozott szervek vehetik igénybe, gépi interfész kapcsolaton keresztül. A szolgáltatáshoz történő kapcsolódást a szervek a csatlakozási szabályzatban található kérdőíven igényelhetik.

DÍJAZÁS

A Szolgáltató a Szolgáltatást az Eügyintézési tv. 1. § 17. pont a)–i) alpontja szerinti elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek díjmentesen biztosítja.

A kapcsolódó dokumentumok letöltéséhez bejelentkezés szükséges!