KÖZPONTI DOKUMENTUMHITELESÍTÉSI ÜGYNÖK (KDÜ)

SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA

A központi dokumentumhitelesítési ügynök (a továbbiakban: KDÜ) az E-ügyintézési tv. 38. § (1) bekezdés m) pontjában nevesített KEüSZ. A Kormány a szolgáltatás nyújtására az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 4. § h) pontjában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t jelölte ki. A KDÜ funkcionális követelményeit az Eüvhr. 132. § tartalmazza.

A KDÜ KEüSZ keretében a Szolgáltató az ügyfél és az elektronikus ügyintézést biztosító szerv számára elérhetővé teszi a következő szolgáltatások használatát:

a) valamely dokumentum hitelesítését a kiválasztott dokumentumhitelesítéssel, ideértve

  • az elektronikus aláírással vagy elektronikus bélyegzővel történő hitelesítést
  • saját aláírás-létrehozó adattal és saját eszközzel (Kormányzati Elektronikus Aláró Szolgáltatás, a továbbiakban: KEASZ) vagy
  • biztonságos kulcstároló eszközben központilag tárolt magánkulccsal (Tárolt Kulcsú Aláíró Szolgáltatás (a továbbiakban: TKASZ) valamint
  • az időbélyegzés szolgáltatás használatát;
  • az AVDH KEüSZ használatát, vagyis dokumentumhitelesítést vagy a szolgáltatás vagy a csatlakozott szerv elektronikus bélyegzőjével, időbélyegzővel és záradékkal az Eüvhr. 112.§-113. §-nak megfelelően;

b) a hitelesített dokumentum biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján, az Eüvhr. szerinti biztonságos kézbesítési szolgáltatási (a továbbiakban: BKSZ) címre, tárhelyre történő továbbítását;

A kapcsolódó dokumentumok letöltéséhez bejelentkezés szükséges!