ELEKTRONIKUS DOKUMENTUMTÁROLÁS SZOLGÁLTATÁS (EDT)

SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA

Az elektronikus dokumentumtárolás szolgáltatás (a továbbiakban: EDT) a szervek belső ügymenetét támogató szolgáltatás. Az EDT elsődleges funkciója, hogy a közfeladatot ellátó, elektronikus ügyintézést biztosító szervek iratkezelő és dokumentumkezelő szoftverei, illetve specifikus szakalkalmazásaik (szakrendszerei) számára elektronikus dokumentumaik távoli tárolását, hiteles megőrzését illetve a tárolt iratok sértetlenségének, bizalmasságának fenntartását és tartós értelmezhetőségét (olvashatóságát) lehetővé tevő szolgáltatásokat nyújtson. Az EDT önállóan is igénybe vehető részszolgáltatásai: a) Elektronikus Tranzakciós Tár, b) Elektronikus Archiválási Tár, c) Elektronikus Irattár. A szolgáltatást kizárólag a csatlakozott szervek vehetik igénybe, gépi interfész kapcsolaton keresztül. A szolgáltatáshoz történő kapcsolódást a szervek a csatlakozási szabályzatban található kérdőíven igényelhetik.

DÍJAZÁS

A Szolgáltató a Szolgáltatást az Eügyintézési tv. 1. § 17. pont a)–i) alpontja szerinti elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek díjmentesen biztosítja.

A kapcsolódó dokumentumok letöltéséhez bejelentkezés szükséges!